Advokat Jørgen Samuelsen

Jørgen Samuelsen
Advokat

Postboks 2221, 3255 Larvik

 

 

 

 

 

Jørgen Samuelsen jobber spesielt med arbeidsrett. Han bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere. Han har videre erfaring med forelesninger innen arbeidsretten, herunder om temaer som stillingsvern, arbeidstid, diskriminering, kontrolltiltak mm.

Jørgen har også erfaring fra forsikringsbransjen, hvor han spesielt befattet seg med erstatningsoppgjør etter personskader som følge av ulykkesskader, yrkesskader mm. Han arbeidet også med erstatningsoppgjør som følge av arbeidsuførhet.

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Yrkesskade
 • Personskade
 • Trafikkskade
 • Trygderett
 • Familie- og arverett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning/prosedyre

Bakgrunn

 • 2013 – dd            Advokat,  Advokat Frode Samuelsen MNA
 • 2011-2013          Advokatfullmektig, Advokat Frode Samuelsen MNA
 • 2008-2011          Claims handler og advokatfullmektig, Crawford & Company (Norway) AS
 • 2008                    Universitetet i Tromsø, master i rettsvitenskap – Masteroppgave iArbeidsrett: «Erstatningsansvaret for trakassering på arbeidsplassen».
 • 2007                    Universitet i Oslo, Arbeidsrett spesialfag.