Bakgrunn og arbeidsområder

 

 

Arbeidsområder

 • Advokat tilknyttet Norges Automobil-Forbund
 • Bistand ved reklamasjon/ mangler ved kjøp og salg
 • Forsikringsoppgjør
 • Forsvarer i straffesaker
 • Erstatningsrett – personskade og tingskade
 • Konkurs og bobehandling – jevnlig bostyrer for Larvik tingrett
 • Økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd for ektefeller og samboere
 • Arverettslige spørsmål – bistand som fullmektig/ bostyrer ved gjennomføring av privat skifte av dødsbo
 • Mangel etter kjøp eller salg av fast eiendom – avhendingssaker
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Familie- og barnerett
 • Barnevern
 • Trygderett

Bakgrunn

 • Juridisk embetseksamen 1989 fra Universitetet i Oslo
 • Konsulent ved Statkrafts juridiske avdeling i Oslo 1989 til 1992
 • Dommerfullmektig ved Sandefjord sorenskriverembete fra august til desember 1992
 • Dommerfullmektig ved Tønsberg byrett fra januar 1993 til august 1994
 • Politifullmektig ved Larvik politikammer fra august 1994 til januar 1999
 • Egen advokatpraksis i Larvik fra januar 1999